SAFE - Uw PBM fulfilment concept
Terug

Disclaimer en Privacy

Introductie

Dit SAFE concept wordt in werking gesteld door Majestic Products B.V. („wij”, „ons” of „onze”). Uw gebruik van dit concept is onderworpen aan onze gebruikersvoorschriften, die u dient te accepteren bij het gebruik. Deze gebruikersvoorschriften kunnen door ons ieder moment worden bijgewerkt en of worden aangepast. De laatste versie is altijd beschikbaar in dit concept.

1. AUTEURSRECHT EN (BEELD)MERKEN

Alle auteursrecht en andere rechten (inclusief, zonder beperking, intellectuele-eigendomsrechten) in het SAFE concept en het materiaal hierin zijn ons eigendom of zijn geplaatst met de toestemming van de eigenaar.

Niets uit het SAFE concept mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Majestic. De naam Majestic SAFE concept en het bijbehorende beeld mag ook op geen enkele wijze gebruikt worden zonder toestemming.

2. INFORMATIE IN HET SAFE CONCEPT EN TOEGANKELIJKHEID

Dit SAFE concept is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

De op dit platform aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de in het SAFE concept aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Het SAFE concept is offline te gebruiken en dient regelmatig te worden geüpdatet. Hiervoor kunt u terecht bij uw vaste contactpersoon bij Majestic. Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van het SAFE concept, kan op geen enkele wijze voor rekening van Majestic komen.